Generic placeholder image

KÊU GỌI HỢP TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC KHO TẠI KHU CÔNG NGHIỆP HÒA CẦM-ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Quý Khách hàng và đối tác Chúng tôi-Viconship Đà Nẵng có kế hoạch xây dựng kho, với c&a...

KÊU GỌI HỢP TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC KHO TẠI KHU CÔNG NGHIỆP HÒA CẦM-ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Quý Khách hàng và đối tác Chúng tôi-Viconship Đà Nẵng có kế hoạch xây dựng kho, với các thông tin sau: 1.Địa điểm: Tại Depot Viconship Đà Nẵng đ...

Công bố thông tin Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐQT ngày 31/07/2019 của HĐQT Công ty CP Container Miền Trung

- Vui lòng bấm vào đây để xem thông tin Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐQT ngày 31/07/2019 của HĐQT Công ty CP Container Miền Trung ...

VSD - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Vui lòng bấm vào đây để xem VSD - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền       ...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức

- Vui lòng bấm vào đây để xem CTy CP Container Miền Trung Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức ...

Đối Tác

Evergreen hiện nay là công ty vận chuyển quốc tế hàng đầu trên thế giới. Viconship và Evergreen đã có mối quan hệ hợp tác hàng chục năm nay kể từ khi Viconship đưa vào khai thác cảng GREENPORT. ...

Danh Hiệu