Generic placeholder image

CV số 41/2022/TC-TH ngày 05/12/2022 v/v thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Bấm vào đây để xem CV số 41/2022/TC-TH ngày 05/12/2022 v/v thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức ...

CV số 03/2022/TB-THQ ngày 05/12/2022 v/v ngày ĐKCC để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

- Bấm vào đây để xem CV số 03/2022/TB-THQ ngày 05/12/2022 v/v ngày ĐKCC để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu ...

CV số 7966/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 30/11/2022 v/v xin dừng hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu và tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của VSM

- Bấm vào đây để xem CV số 7966/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 30/11/2022 v/v xin dừng hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu và tài liệu báo cáo phát hành cổ...

CBTT Biên bản số 02/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2022 của HĐQT VSM

-  Bấm vào đây để xem CBTT Biên bản số 02/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2022 của HĐQT VSM ...

CBTT Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2022 của HĐQT VSM

- Bấm vào đây để xem CBTT Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2022 của HĐQT VSM ...

Đối Tác

Danh Hiệu

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 81: file_put_contents(): Only 0 of 289 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 81
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 289 bytes written, possibly out of free disk space', '/home2/viconshi/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '81', array('path' => '/home2/viconshi/public_html/storage/framework/sessions/978b7400fd80ee37695d0e538515ef42a0a4d8c2', 'contents' => 'a:5:{s:6:"_token";s:40:"5g82yhqyL2oBCXFB2v4Fz84uLRdMKIcLOM85BXuT";s:6:"locale";s:2:"vi";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:30:"http://www.viconshipdanang.com";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1675170077;s:1:"c";i:1675170077;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home2/viconshi/public_html/storage/framework/sessions/978b7400fd80ee37695d0e538515ef42a0a4d8c2', 'a:5:{s:6:"_token";s:40:"5g82yhqyL2oBCXFB2v4Fz84uLRdMKIcLOM85BXuT";s:6:"locale";s:2:"vi";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:30:"http://www.viconshipdanang.com";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1675170077;s:1:"c";i:1675170077;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 81
  4. at Filesystem->put('/home2/viconshi/public_html/storage/framework/sessions/978b7400fd80ee37695d0e538515ef42a0a4d8c2', 'a:5:{s:6:"_token";s:40:"5g82yhqyL2oBCXFB2v4Fz84uLRdMKIcLOM85BXuT";s:6:"locale";s:2:"vi";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:30:"http://www.viconshipdanang.com";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1675170077;s:1:"c";i:1675170077;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 71
  5. at FileSessionHandler->write('978b7400fd80ee37695d0e538515ef42a0a4d8c2', 'a:5:{s:6:"_token";s:40:"5g82yhqyL2oBCXFB2v4Fz84uLRdMKIcLOM85BXuT";s:6:"locale";s:2:"vi";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:30:"http://www.viconshipdanang.com";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1675170077;s:1:"c";i:1675170077;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 57